O klube

Zakladatelia leteckého modelárskeho klubu RC LMK Malacky boli členmi v klube LMK Istropolitana Bratislava od roku 1997 do roka 2004. Absencia modelárskeho klubu v Malackách a neustála závislosť od Bratislavy ich motivovala k založeniu ,,vlastného“ klubu. Klub RC LMK Malacky bol založený koncom roka 2005 a jeho prvým predsedom sa stal Ing. Peter Jurkovič st.. Klub mal po založení 14 aktívnych členov. 

Leteckí modelári sa z počiatku sústreďovali a svoje pilotné zručnosti trénovali na modelárskom letisku tzv. ,,Marakana“, ktoré bolo v blízkosti sídliska Juh. Neskôr, po nezhode s majiteľom, ktorý letisko pooral, sa malackí modelári stretávali na letisku pri starom cintoríne. To malo bohužiaľ rovnaký osud a tak boli modelári donútený hľadať novú plochu. To sa po spolupráci s malackými rogalistami podarilo a tréningovou letovou plochou sa stala trávnatá plocha pri Gajaroch – Dolečky. Tá im slúžila do roku 2009, kým ju nepostihol rovnaký osud ako letiskové plochy predtým. V súčasnosti sa modelári klubu RC LMK Malacky sústreďujú na opäť dočasnom letisku a to pri Gajaroch – lokalita trávniky a to len vďaka šľachetnému povoleniu majiteľa plochy. 

Členovia modelárskeho klubu sú zameraní najmä na letecké modelárstvo. Lietajú s termickými elektrovetroňami, akrobatickými lietadlami, vrtuľníkmi, ktoré sú poháňané benzínovými alebo elektrickými motormi. Medzi dominantnú kategóriu patrí lietanie s termickými elektrovetroňmi, kde klub získal mnohé slovenské ale aj medzinárodné úspechy. 

Najúspešnejším členom klubu v tejto kategórii je Ing. Peter Jurkovič ml., ktorý v roku 2008 obsadil 2. miesto po sčítaní seriálových súťaží v Eurocupe a to v kat. F5J-400. V rovnakej kategórii sa mu podarilo získať aj titul majstra Slovenska. V roku 2009 obsadil 2. miesto v kat. F5J na Slovensku. V roku 2011 a 2012 sa stal majstrom Slovenska v kat. F5J-400. Roku 2013 obsadil 2. miesto v kat. F5J400 a 3. Miesto v kat. F5J. V roku 2008, 2012, 2013 bol vyhlásený za športovca roka mesta Malacky. Podarilo sa mu získať ešte mnoho ďalších slovenských ako medzinárodných úspechov. 

Jeho brat Ing. Juraj Jurkovič obsadil 2. Miesto v kat. F5J400 na Slovensku. Taktiež získal ďalšie významné národné aj medzinárodné úspechy. Ich otec Ing. Peter Jurkovič st. ich k modelárstvu priviedol už od ich 7. rokoch. Taktiež spolu s jeho synmi reprezentuje malacký modelársky klub kde sa mu taktiež podarilo získať mnohé úspechy na seriálových súťažiach. Otec je ich technikom a samozrejme aj sponzorom. 

Ďalší členovia ktorí sa venujú kategórii termických elektrovetroňov sú a aj boli: Ing. Ivan Macko ml., Ing. Michal Macko, Ing. Miroslav Rišo, Ing. David Ofčarovič a mladý nádejný modelár Patrik Michalovič. 

Klub RC LMK Malacky každoročne patrí medzi organizátorov seriálových súťaží majstrovstiev Slovenska v kat. F5J a F5J400 a to od roku 2006, kde sa prvá súťaž konala na spomínaných Dolečkoch. Klub patrí svojou kvalitnou organizáciou súťaží k najlepším na Slovensku. Ing. Peter Jurkovič ml. vedie od roka 2010 krúžok leteckých modelárov v CVČ. Každoročne tento krúžok navštevuje v priemere 6 detí. 

V súčasnosti má klub 8 aktívnych členov, ktorí úspešne reprezentujú mesto Malacky a jeho predsedom sa stal v roku 2014 Ing. Peter Jurkovič ml.

Back to Top